Veli Rehberliği

Okulumuzda veli desteği olmadan rehberlik çalışmalarının sınırlı kalacağı gerçeğinden hareketle okul-aile işbirliğine önem verilir.

  • Anne-Baba ile öğrenci hakkında bireysel görüşmeler
  • Öğrencinin okuldaki yaşantısı ile ailedeki yaşantısınının birleştirilmesi ve hedeflenen kazanımların okulda ve evde devam etmesi
  • Aile iletişimi
  • Çocukların gelişim özellikleri referans alınarak aile ve okul içerisinde takip edilmesi ve yönlendirilmesi
  • Çocukların sınıf düzeylerine göre yeteneklerinin tespit edilmesi, gelişimi için uygun ortam ve yönlendirilmenin yapılması
  • Öğrencide aile sorumluluğunun geliştirilmesi
  • Sınıf seviyesine göre evde ve okulda zeka gelişiminin sağlanması için karşılıklı aile ile ortaklaşa kararlar alınması
  • Okul yaşantısının her aşamasında veli bilgilendirme ve ortak tedbirlerin alınması
  • Evde ve okulda özgür öğrenme ortamı oluşturulması için aile ile ortak kararlar alınması sağlanmaktadır.

Okul rehberlik hizmetlerinin önemli bir bileşeni olan velilerle bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra konferanslar, seminerler gibi çalışmalar yürütülür. Bu etkinlikler için alanında uzman konuklar da davet edilmektedir. 

Okulumuzda gerçekleştirdiğimiz “Üstün Yeteneği Anlamak” konulu ilk veli bilgilendirme seminerimizin konuğu Yrd.Doç.Dr.Alper ŞAHİN ve değerli velilerimize teşekkürlerimizi sunarız.