Nasıl Bir Müfredat?

Özel Bilim İlk ve Orta Okulu Eğitim – Öğretim Anlayışı

 • Ortaklık ve paylaşmayı esas alan eğitimsel anlayış.
 • Anlamlı hedefler koyma, hedeften öğrencileri, yer yer aileleri haberdar etme, işbirliği yapma.
 • Çevreyle iletişim kurma, okulun çevreye ulaşması, çevrenin okula getirilmesi. Yaşayan bir okul olup, çalışmaların okul için değil, yaşama dair olması.
 • Öğrencilerle, seçilen projelere rehberlik yapma, öğrencilerin ilgilerini dikkate alma.
 • Yaparak öğrenme, öğrenilenleri hayata aktarma. Yaparak, yaşayarak öğrenme için ortam oluşturma, bilgiye ulaşma, yorumlama ve sorun çözme becerilerini en üst düzeyde yönetme ve destekleme.
 • Sorumluluk verme, sorumluluk alma alışkanlıklarını artırıcı okul içi ve çevresel görevler almasını sağlama.
 • Öğrenme ortamları stresten uzak, doğal yaşamla iç içe olan.
 • Her çocuk aynı hızda öğrenmez. Çocukları ihtiyaçlarına göre esnek gruplama, destekleme.
 • Öğrenme, öğrenciyi zorlayarak değil, gözlerdeki kıvılcıma dikkat ederek işbirlikçi ve neşe dolu şekilde, öğrenme hevesi yaratılarak başarılır.
 • Çocukların kendi hızları doğrultusunda çalışmaları ve sürece katılmaları sağlanır.
 • Çocuklar haftalık planlamaya katılırlar, önerilerde bulunabilirler. Öğretmenler buna fırsat verirler.
 • 1.sınıftan başlayarak adım adım öğrenme günlüğü tutarlar. Günlüklerine yaşamlarını, konularını, ödevlerini yazarlar. Öğrenmenin kalıcılığı için bu önemlidir. Günlüklerine yazdıkları ile ne öğrendiklerini de anlayabiliriz.
 • Birbirlerini dinlemeyi, başkalarını dikkate almayı okul ortamında öğrenir. Arkadaş çok önemlidir, öğretmenler bu konuda gerektiğinde çocuğa yardımcı olur.
 • Haftalık olarak kendini değerlendirmesi için öğretmenler fırsat yaratır.
 • Çocuklar akademik, yetenek ve duygusal durumları dikkate alınarak süreçlere dahil edilirler. Akademik olarak müfredat her çocuğun gereksinim duyduğu ölçüde üst düzeyde içerik zenginleştirmeleri uygun ders yaşantıları ile verilirken, çocuklar gözlem ve uygulanan testler sonucu ortaya çıkan yetenekleri doğrultusunda bireysel desteklenir.
 • Çocuklar uzman okul psikologu ve PDR servisi tarafından sürekli izlenir, zaman zaman uygulanacak olan testlerle ortaya çıkan sonuçlar, ilgili öğretmenler ve ailelerle paylaşır, gecikmeden önlemlerin alınması sağlanır. Böylelikle çocuklarımız akademik olarak üst düzeyde kazanımlar elde ederken, yeteneklerinin farkına varıp, kendilerini gerçekleştirmek için gerekli ortamı bulurlar. Bu durum onların duygusal dünyalarını olumlu etkileyerek, kendine güvenen, katılımcı, paylaşımcı,kendini ifade etmekte zorlanmayan,insiyatif almaktan çekinmeyen, özgür düşünme becerisi kazanmış lider kişilikte bireyler olarak hayata hazırlar.
 • Çocuklarımızın, MEB programına ek olarak astronomi, robotik, fen bilimleri, yaratıcı yazın, yaratıcı düşünme, yaratıcı drama, akıl oyunları (go-cin), ikinci yabancı dil (2.sınıftan itibaren İspanyolca), girişimcilik, ileri matematik, ekoloji vb. alanlarla sınıf düzeylerine göre derslerde ve kulüp saatlerinde almaları sağlanır. MEB programı ise, düzeylerine göre hızlandırma ve içerik zenginleştirmeleriyle kurumumuz öğretmenleriyle farklılaştırma yapılarak hazırlanan müfredat doğrultusunda üst düzeyde verilir.
 • Çocuklarımızın bazı fark derslerini (1 Dersi) bir üst sınıftaki öğrencilerle almaları sağlanarak, ağabey ve ablalarından yararlanmaları sağlanır.
 • Okulumuzda özel eğitime ihtiyaç duyan üstün yetenekli öğrenciler ile normal ve parlak zekaya sahip öğrenciler birlikte eğitim alırlar. Çocuklarımız kendi öğrenme tarz ve gereksinimleri doğrultusunda akademik dersleri ve fark derslerini ayrı gruplarla alırken, beden eğitimi,görsel sanatlar gibi sosyal dersleri birlikte alarak aralarında duygusal bir kopuşun olması önlenir.
 • Normal ve parlak zekâya sahip çocuklarımızın, üstün yetenekli çocuklarımız için hazırlanan müfredattan ve ortamdan en üst düzeyde yararlanmaları sağlanır. Üstün yetenekli çocuklarımızda yaşamın %96’sını oluşturan normal çocuklarımızdan soyutlanmadan özel eğitimlerini batılı ülkelerdeki gibi ihtiyaçları doğrultusunda alırlar.
 • Okulumuz hedeflerini gerçekleştirmek için, üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, ailelerle yakın işbirliği içinde bulunur. Okulun, eğitim ve kültür merkezi olması için etkinlikler düzenlenir.
 • Okulumuz, anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim verir. 2014-2015 Öğretim yılında anasınıfı, ilkokul ve 5. , 6.sınıf ortaokul öğrencilerine dönük eğitim planlaması yaptığından, belirtilen düzeylere 01.04.2014 tarihinden itibaren öğrenci kaydı alır.
 • Okulumuz 2014-2015 öğretim yılına 08.09.2014 tarihinde başlar.
 • Okulumuz eğitim anlayışı, müfredatı, programı ile ülkemizde önemli bir ihtiyacı karşılamak için deneyimli eğitim yöneticimizin önderliğinde kurulmuş, özgün bir eğitim kurumudur. Bu öğretim yılında İzmir ilimizde siz değerli velilerimizin takdirleri doğrultusunda çocuklarımızla gerçek bir eğitim kurumunda buluşmak istiyoruz.

EĞİTİMİN SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ YER