Yazılım Kodlama

Bilişim araçlarının doğru ve etkili kullanımı geleceğin yurttaşları için gündelik bir ihtiyaçtır. Bilişimle ilgili alanlar hiç şüphesiz çağımızın ve geleceğin gözde meslekleri arasında yer almaktadır. Bu bilinçle özellikle yazılım teknolojilerinde temellerin doğru atılması için genişletilmiş kazanımlarla donatılmış yüksek nitelikli bir teknoloji müfredatına yer verilmektedir.

Okulumuzda sürekli kablosuz ve kablolu ağda internete bağlı akıllı tahtalar, çalışma bilgisayarları ve 10 bilgisayarlı yazılım kodlama laboratuvarımızda çocuklar hem tüm derslerin ihtiyaç duyduğu “bilgisayar destekli eğitim” ihtiyaçlarını karşılamakta, hem de kodlama öğrenmektedirler. Sadece yedi ve sekizinci sınıfta değil, ilk ve orta okulun her sınıfında bilişim ve kodlama dersleri müfredata alınmıştır. Platforma bağımlı bilişim eğitiminden kaçınılmakta, çeşitli platformlarda kazanımlar sağlanmaktadır. Scratch, Blocky, CodeOrg gibi blok tabanlı platformların yanı sıra Small Basic, Arduinu C gibi literal programlama dillerinde temel kodlama becerileri kazandırılmaktadır.

Bilişim Klübümüzde kodlama ve robotik konularında öğrenci projelerinin geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. Öğrencilere, temel elektronik bilgisi, simulasyon, tasarım, haberleşme teknolojileri, stüdyo teknikleri gibi alanlarda uygulamalı beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Herşeyden önemlisi; bilişim araçlarının doğru kullanımıyla, teknolojinin zararlı etkilerine karşı farkındalık sağlanması tüm sınıflar için ortak kazanım olarak görülmektedir. Gelişen teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı kadar, büyüme çağındaki çocuklarımız için zararlı etkileri de söz konusudur. Bilgisayar okur yazarlığı (BOY) olarak anılan kavramın en önemli unsuru teknolojinin doğru kullanımıdır. Teknolojik alışkanlıkların temeli çocuk yaşlarda atılabilir.