Okulumuzda yalnızca bilginin aktarılması değil, öğrencilerin farklı alanlarda deneyim elde edebilecekleri,yaşantılarını anlamlı kılan eğitsel ve kişisel hayatı bağdaştırabilecekleri, çok yönlü etkileşimlerde bulunabilecekleri zenginleştirilmiş eğitim programları hazırlanmış olup uygulanmaktadır.

Normal ve parlak zekâya sahip çocuklarımızın, üstün yetenekli çocuklarımız için hazırlanan müfredattan ve ortamdan en üst düzeyde yararlanmaları sağlanır. Üstün yetenekli çocuklarımızda yaşamın %96’sını oluşturan normal çocuklarımızdan soyutlanmadan özel eğitimlerini batılı ülkelerdeki gibi ihtiyaçları doğrultusunda alırlar.